Polityka Prywatności

serwisu internetowego projectx.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej: RODO informujemy, iż:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest PROJECTX 3r Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Arkuszowej 106A, (kod pocztowy: 05-075), adres e-mail: contact@projectx.pl, NIP : 5272819283, KRS: 0000693101 REGON: 368227804.

2. Celem zbierania danych jest, znalezienie potencjalnych programistów do firmy PROJECTX 3r Sp. z o.o. Sp. k.. Aplikacje osób, które nie przejdą procesu rekrutacji będą usuwane z serwerów. Nie udostępniamy i nie przekazujemy stronom trzecim, żadnych informacji o potencjalnych kandydatach.

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ich  przetwarzania, a w przypadku niepozytywnego procesu rekrutacji, zostaną usunięte z serwerów PROJECTX 3r Sp. z o.o. Sp. k.. Pozytywny proces rekrutacji będzie skutkowała podpisaniem umowy, a dane utrwalone w dokumentacji będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.